Polityka prywatności

Skawina, dnia 25.05.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO). W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje, z których dowiesz się jakie są zasady korzystania z usług naszej agencji zatrudnienia działającej pod firmą Impact Job Monika Kowacz, ul. Mickiewicza 48, 32-050 Skawina, numer NIP: 6792949839, REGON: 364356172.

Zanim zaczniesz korzystać z naszych usług miej na uwadze, że jesteśmy agencją zatrudnienia, która świadczy usługi pośrednictwa w zatrudnieniu, polegające na kierowaniu osób do pracy za granicę u pracodawców zagranicznych. Dzięki naszym usługom możesz podjąć zatrudnienie bezpośrednio u pracodawców zagranicznych z terenów Niemiec i Austrii, z którymi współpracujemy. Oferty pracy, które prezentujemy dotyczą więc zatrudnienia bezpośredni u ww. pracodawców zagranicznych przy skorzystaniu z naszych usług pośrednictwa, chyba, ze wprost z ogłoszenia wynika, iż poszukujemy kogoś, kto chciałby dołączyć do naszego zespołu.

W celu spełnienia wymogów z art. 13 i 14 RODO, informujemy że na naszej stronie internetowej obowiązuje następująca Polityka Prywatności:

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Ciebie w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

W celu zapewnienia ochrony powierzonych przez Ciebie danych osobowych wdrożyliśmy procedury, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, oraz w sytuacji, w której przepisy prawa upoważniają nas do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, na podstawie przepisów prawa lub gdy przetwarzanie i udostępnienie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W związku z dynamicznym rozwojem technologii internetowej, jak i ewentualną zmianą obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, jako Administrator zastrzegamy sobie prawo do zmiany w przyszłości treści Polityki Prywatności. Informowanie o zmianach wprowadzonych w Polityce Prywatności będzie następowało w sposób widoczny oraz zrozumiały.

II. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

W momencie przekazania nam przez Ciebie danych osobowych, czy to poprzez formularz zgłoszeniowy czy też za pośrednictwem innych portali na których umieszczane są publikowane przez nas ogłoszenia bądź za pośrednictwem mediów społecznościowych, nasza agencja staje się ich administratorem. Możesz być przy tym pewny, iż przetwarzamy Twoje dane tylko w takim zakresie i celu, w jakim zostały nam one przez Ciebie udostępnione zgodnie ze złożonymi przez Ciebie zgodami.

Korzystając z naszych usług miej na uwadze, że jeżeli przesyłasz nam swoje zgłoszenia rekrutacyjne z pominięciem wypełnienia przygotowanego przez nas formularza na stronie https://www.impactjob.eu/formularz-zgloszeniowy/ tj.

1) wysyłając je pocztą tradycyjną na nasz adres, lub

2) wysyłając je za pośrednictwem portali społecznościowych bądź komunikatorów internetowych, lub

3) wysyłając je na adres e-mailowy z domeny „@impacjtob.eu” podany na stronie internetowej www.impactjob.eu, lub

4) podając je telefonicznie, sms-owo bądź mms-owo na numery telefonów podane na stronie internetowej www.impactjob.eu,

to jest dla  nas jednoznaczne, że znasz nasze oferty oraz wiesz jakie usługi świadczymy oraz że tym zachowaniem wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych zamieszczonych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez nas dla pracodawców zagranicznych z terenów Niemiec i Austrii, z którymi współpracujemy, a którzy mogą być zainteresowane Twoją kandydaturą, a przez to również zgadzasz się na przekazywanie Twoich danych tym pracodawcom – chyba, że wprost nam wskażesz, że chcesz aby cele i zakres przetwarzania przekazywanych przez Ciebie danych osobowych był węższy. Powyższe może jednak spowodować, że nie będziemy mogli świadczyć na Twoją rzecz usług, których oczekujesz.

KORZYSTAJĄC Z NASZYCH USŁUG POWINIENEŚ WIEDZIEĆ, ŻE:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Monika Kowacz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Impact Job Monika Kowacz, ul. Mickiewicza 48, 32-050 Skawina, numer NIP: 6792949839, REGON: 364356172.

Możesz się skontaktować z Administratorem pod numerem telefonu: + 48 696 957 726 oraz pod adresem e-mail: m.kowacz@impactjob.eu.

Celem zbierania Twoich danych osobowych jest świadczenie przez Administratora usług pośrednictwa pracy, polegających na kierowaniu osób do pracy za granicę u pracodawców zagranicznych.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do świadczenia ww. usług przez Administratora, w tym do podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy o kierowanie do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego prowadzącej do podjęcia zatrudnienia bezpośrednio u tego pracodawcy (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z tego typu usługami (art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym również dla celów innych (w tym przyszłych) rekrutacji, to dane te są przetwarzane również w celu oferowania Tobie możliwości podjęcia zatrudnienia u pracodawców zagranicznych z ww. państw za pośrednictwem Administratora. Podstawą przetwarzania tych danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Twoje dane osobowe wskazane w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji i świadczenia przez Administratora usługi pośrednictwa. Pozostałe dane osobowe, które nie są wymagane przez przepisy prawa, a które przekazałeś Administratorowi (np. zdjęcie swojego wizerunku), są przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych, które podałeś oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie odwołania zgody lub realizacji swoich praw proszę kierować na adres e-mail: m.kowacz@impactjob.eu. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe Administrator przetwarza w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które się zgłosiłeś przez okres prowadzenia procesu rekrutacji, a jeżeli rekrutacja zakończyła się powodzeniem i podpisałeś z Administratorem umowę o kierowanie do pracy u pracodawcy zagranicznego, to Twoje dane będą przechowywane przez czas trwania okresu związanego z wykonywaniem tej umowy, aż do upływu okresu przedawniania roszczeń związanych z zawarciem i wykonywaniem tej umowy.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym również dla celów innych procesów (w tym przyszłych) rekrutacji, to dane te będą przechowywane przez nas przez okres 24 miesięcy licząc od momentu wyrażenia przez Ciebie zgody lub do momentu jej odwołania lub żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Dane przekazane przez Ciebie Administrator powierza do przetwarzania dostawcy systemu informatycznego “EmploySystem” – spółce ES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 7/18, 00-019 Warszawa, KRS: 0000575902.

Dane przekazane przez Ciebie Administrator może powierzyć przetwarzanie danych dalej niżej wymienionym odbiorcom:

a) podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego prawa,

b) innym podmiotom, które na podstawie stosowych umów zawartych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w związku z usługami świadczonymi na rzecz Administratora (np. usługi kurierskie, usługi księgowe, usługi prawne, usługi hostingowe i poczty elektronicznej).

Dane przekazane przez Ciebie Administrator udostępnia pracodawcom zagranicznym
z terenów Niemiec lub Austrii, z którymi współpracuje Administrator, a którzy mogą być zainteresowani Twoją kandydaturą oraz innym podmiotom, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania wiążącej nas z Tobą umowy, w zakresie udzielonej przez Ciebie zgody.

Administrator nie podejmuje działań polegających na automatycznym przetwarzaniu Twoich danych, w tym ich profilowaniu.

Administrator nie przekazuje Twoich danych na terytorium państw trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

III. PLIKI COOKIES:

Nasza strona internetowa www. impactjob.eu używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twoje przeglądarki internetowej:

a) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

c) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

e) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Miej na uwadze, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.